Arthur Janssen – Get up, stand up, don’t give up the fight

Over Arthur Jansen:

Arthur Jansen (64) studeerde rechten in Tilburg, maar hij zou nooit als jurist werken. Als werkloze vond hij een baan in het sociale domein en hij is daarin altijd werkzaam gebleven: als ondersteuner, als ambtenaar, als consultant, als ondernemer en nu als adviseur van het Huis voor de Zorg. Deze organisatie staat voor de belangen van alle mensen die zorg nodig hebben in de provincie Limburg: vroeg of laat gaat het dus om ons allemaal! De laatste jaren is het accent van het werk van Arthur meer en meer verschoven in de richting van de burgers zelf. “Je dienstbaar maken aan hun initiatieven, hun een podium bieden om zich uit te spreken” daar gaat het om. De authentieke kracht, de authentieke stem van de burger vormen een onuitputtelijke bron, een schatkamer: daarover gaat zijn verhaal. De loopbaan van Arthur in een notendop: van werk tot passie.

 

About Arthur Jansen:

Arthur Jansen (64) studied Law in Tilburg, but he would never work as a lawyer. When unemployed, he found a job within the social domain and he stayed there his entire professional life. As an attendent, a civil servant, a consultant, an entrepreneur and now as an advisor for the Huis voor de Zorg. This organisation serves the interests of all people who need care in the Province of Limburg, The Netherlands: sooner or later all of us! The last couple of years the accent in the work of Arthur has shifted more and more towards the citizens, the people themselves. “Supporting their initiatives, giving them a stage to speak up” that’s what it’s all about. The authentic power, the authentic voice of people are an inexhaustible source , a treasury: that’s the subject of his story. Arthur’s career in a nutshell: from work to passion.