Femke Rotteveel – Momentum of Meaning

Over Femke Rotteveel:

Femke Rotteveel is een creatieve denker, maakt scherpe analyses en is een uitstekende verbinder die mensen, organisaties en ideeën koppelt. Waarde toevoegen, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het creëren van kansen zijn haar kerncompetenties. Na haar gymnasium beta diploma aan het Lorentz Lyceum in Eindhoven, studeerde Femke economisch-sociale geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en Exeter University. Ze werkte 7,5 jaar als hoofd tentoonstellingen voor World Press Photo, een Nederlandse stichting die zich inzet voor persvrijheid.

Ze vervolgde in 2006 haar carrière bij de goede doelen loterijen als hoofd toewijzingen waar ze de Raad van Commissarissen en de directie adviseerde hoe jaarlijks € 300 miljoen te besteden aan maatschappelijke organisaties. Ze was vanaf de start tot 2014 betrokken als voorzitter van de prejury bij de Green Challenge, een internationale businessplannen competitie voor duurzame en creatieve ondernemers. Op dit moment werkt Femke als een zelfstandige verbinder en mentor voor accelerator programma’s & financiële organisaties. Ze is daarnaast lid van het kantelteam opgericht door Jan Rotmans waar ze zich vooral bezighoudt met de transities in de financiële sector.

About Femke Rotteveel:

Femke Rotteveel is a creative thinker, sharp analyser and an excellent matchmaker who connects people, organizations & ideas. Adding value, finding new business models & opportunities are her core capacities. After 6 year at the Lorentz Lyceum in Eindhoven focussing on beta subjects, Femke studied economic and social history and international relations at the University of Amsterdam and Exeter University. She worked 7,5 years as head of the exhibition department at World Press Photo, a Dutch NGO focussing on press freedom.

She switched to the Charity Lotteries, the worlds second largest funder of charities, in 2006 becoming head of applications advising how to spend the more than € 300 million per year on civil society organizations. She was chairing the preliminary jury of the Green Challenge, an international contest for sustainable and creative entrepreneurs between 2007 and 2013. At the moment Femke works as an independent connector & mentor for accelerator programs and (impact) investing companies combining meaning & business. She is part of the ‘Kantelteam’ of Erasmus University professor Jan Rotmans focusing on transitions in the financial sector.