Jempi Moens – Business by desire

TEDx-SI-Speakers-foto-groot-jempi

Over Jempi Moens

Jempi Moens (Vilvoorde, 1961) studeerde Klinische Psychologie aan de KU Leuven/Antwerpen, waar hij in 1983 afstudeerde. Hij behaald een MBA in Marketing management aan de Vlerick Business School in Gent (1989-1991).

Onze maatschappij verandert razendsnel. Verandering is feitelijk de enige constante.

Het gedachtegoed is hot. Veel leiders in organisaties herkennen de problematiek, de dilemma’s, de beklemming van de systeemwereld. De oplossingen liggen vaak buiten de comfortzone. Niet in de rationele, prestatiegerichte, lineaire sfeer. En dat maakt het lastig. Andere krachten zoals intuïtie, samenwerking, integriteit, kwetsbaarheid, (echt) klantgericht gedrag en disruptief denken worden belangrijker.

Met zijn TedTalk over ‘Business by Desire’, wil Jempi awareness creëren en mensen inspireren mensen inspireren om minder vanuit angst en meer vanuit energie, kracht en vanuit een betekenisvolle droom (een gezamenlijk verlangen) te gaan werken.

Zijn verhaal combineert theoretische kennis met inzichten en relevante ervaring uit de praktijk. Niet de geijkte voorbeelden die iedereen citeert, maar cases die echt doorleefd zijn en vandaag de dag spelen.

Achtergrond Jempi Moens:

In 1997 was Jempi medeoprichter van Censydiam, een marktonderzoeksbureau voor psychologisch onderzoek. Het bureau groeide uit tot een internationaal netwerk met kantoren op alle continenten en met internationale opdrachtgevers zoals Heineken, Unilever en Coca Cola. Jempi stond aan de wieg van succesvolle innovaties en introducties als Senseo, BOB, Milner, Cup a soup en Dubbel Frisss.

In 2001 startte Jempi Fresh Forward, een bureau voor strategische vernieuwing met als motto ‘Imagine the next level’. Fresh Forward is ervan overtuigd dat elk bedrijf of merk kan transformeren naar een next level. Om dit te bereiken maakt Fresh Forward gebruik van unieke methodes en kennis. Een van deze methodes is ‘Futurise’; een wetenschappelijke theorie die inzicht geeft in maatschappelijke trends en ontwikkelingen, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Gent.

De combinatie van wetenschappelijke kennis en decennia praktijkervaring, met niet alleen commerciële bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties, maakt Jempi een veelgevraagd gastspreker op congressen over verandering, vernieuwing, innovatieve marketing en visie/strategie ontwikkeling.

Daarnaast is hij gastdocent bij diverse universiteiten, opleidingsinstituten en leiderschapsprogramma’s (o.a. Avicenna, Wagner Institute, CEO convention, NOC*NSF, Algemene Bestuursdienst, G4).

About Jempi Moens

Jempi Moens (Vilvoorde, 1961) studied Clinical Psychology at the Royal University of Leuven/Antwerpen (Belgium), where he graduated in 1983. He earned an MBA in marketing management at the Vlerick School, Gent (1989-1991).

This year the theme of TedX Roermond 2015 is Society Innovation.

Our society faces many challenges in the coming years. Whether we are talking about citizens or the technological revolution in which we find ourselves. It will fundamentally change.

Change is in fact the only constant we know.

The thought is hot. Many leaders in organizations recognize the problems, dilemmas, and the tightness of the system world. The solutions often lie outside the comfort zone. Not in the rational, performance-driven, linear feel. And that makes it difficult. Other forces such as intuition, cooperation, integrity, vulnerability, (real) customer-oriented behavior and disruptive thinking are important.

With his TED Talk about ‘Business by desire’, Jempi would like to raise awareness and inspire people to work less from fear and more from energy, strength and a meaningful dream or a joint desire.

His story combines theoretical knowledge with insights and relevant practical experience. Not the standard examples that everyone cites, but cases that are recent and ‘lived’.

Background Jempi Moens

In 1997 Jempi co-founded Censydiam, a market research firm for psychological research. The agency grew into an international network with offices in all continents, with clients like: Heineken, Unilever, Volvo and Coca Cola. He also helped successful innovations and introductions of brands like Senseo, BOB (driving without drinking), Cup a soup and Dubbel Friss.

In 2001 Jempi founded Fresh Forward, a creative consultancy agency with ‘Imagine the next level’ as a motto. Fresh Forward believes that every Brand or Company can always transform to their Next Level. For this Fresh Forward has unique innovative methods and knowledge to solve complex Business & Brand challenges. One of those tools is ‘Futurise’, a scientific theory developed with the University of Gent, which provides insight into social trends and developments.

The combination of scientific knowledge, combined with decades of experience with not only commercial companies, but also with civil society organizations, makes Jempi a popular speaker at conferences on: change, innovation, innovative marketing and vision / strategy development He is also a guest lecturer at several universities, training and leadership programs (including Avicenna, Wagner Institute, CEO convention, NOC * NSF, Public Service, G4).