Leonie Cornips – Out of place

Over Leonie Cornips:

Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan Maastricht Universiteit Maastricht. Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguist en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Tenslotte onderzoekt zij taalcultuur in Limburg: hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten. Zij schrijft een tweewekelijkse column over Taalcultuur in het dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad.

About Leonie Cornips:

Leonie Cornips is researcher language variation at the Meertens Instituut in Amsterdam (Royal Netherlands Academy) and Professor Languageculture in Limburg at Maastricht University. She is a linguist (sociolinguist) specialized in examining language variation in Dutch varieties, especially at the level of syntax (sentence) and how new varieties of Dutch emerge and what they look like. She conducts research how young children acquire Dutch as a first or second language and recently she is examining how people construct regional identities through the use of language practices, especially in the Dutch province of Limburg,