Minded Motion – Extraordinary free run

Over Minded Motion:

Minded Motion is in 2015 ontstaan en is een vrij jong team vol met talenten. Voorheen was oprichter van Minded Motion, Sven Wulms, actief bij ‘Friday Crew’. Een crew die op verschillende podium heeft gestaan om buitengewoon mooie free run demonstraties weg te geven. Na het geven van tientallen demonstraties wilde hij zijn focus leggen op het zelf uitwerken van choreografien en ging zoeken naar nieuwe talenten voor bij het team. Nadat Sven Wulms free run lessen ging geven op diverse locaties, heeft hij veel nieuwe talenten ontdekt die al jaren actief waren met free runnen. Deze talenten heeft hij bij elkaar gebracht en zijn gaan trainen om als nieuw team: Minded Motion crew, spectactulaire show weg te geven. Deze free run acts worden ondersteund door dansers om het publiek omver te blazen.

About Minded Motion:

Minded Motion  is founded in 2015, and consists of a young team with talent. Previously, the founder of Minded Motion, Sven Wulms, was active at ‘Friday Crew’. A crew that performed on different stages to show extraordinary free run demonstrations. After giving dozens of demonstrations, he wanted to put his focus on creating the choreographies himself, and started the search for new talents to become part of this team. When Sven Wulms started teaching free running, accommodated at various locations, he discovered many new talents that have been free running for years. He managed to put these talents together, and started training as a new team: Minded Motion Crew, to perform spectacular shows. These free run acts are supported by dancers in order to blow the crowd away.