Tom van Oudenaarden – Human evolution, the next chapter:

cyborgs are being made today…..

Over Tom van Oudenaarden:

Na een opleiding tot goudsmid is Tom van Oudenaarden (1979) in 2006 begonnen als body piercer. Naast piercen houdt Tom zich bezig met body modification met esthetisch bedoeling. In 2013 kwam hij in aanraking met bio-hacking, wat zijn leven heeft veranderd.

Door zijn interesse in gadgets in combinatie met bio-hacking is hij begonnen met het implanteren van RFiD/NFC implantaten. Volgens Tom is dit de toekomst worden: ‘Wearable’ technologie zal over gaan in ‘implantable’ technologie.

Tom zal vertellen en laten zien waar hij mee bezig is en wat de mogelijkheden voor de mens in de toekomst zullen zijn: van sporthorloges en telefoon apps naar chips in het lichaam die nog veel meer zullen kunnen dan hartslag en bloedsuiker meten…

the step beyond Bio-Hacking.

About Tom van Oudenaarden:

After his training as a goldsmith Tom van Oudenaarden (1979) started in 2006 as a body piercer. Besides his piercing work, Tom is engaged in body modification with aesthetic intent. In 2013 he came in contact with bio-hacking, which has changed his life.

His interest in gadgets in combination with bio-hacking, got him started with implanting RFiD / NFC implants. According to Tom, this is the future. ‘Wearable’ technology will become ‘implantable’ technology.

Tom will tell you what he is doing and show you what possibilities there will be for mankind in the future. From sports watches and telephone apps to chips implanted in the body that will do much more than only measure your heartbeat and glucoselevel…

the step beyond Bio-Hacking.