Yuri Abrahams – Complimentary soulutions in complementary medicine

Over Yuri Abrahams:

Al opgroeiend in Suriname (Zuid-Amerika) was het voornamelijk mijn vader die mij leerde, dat WIJSHEID de sleutel is tot het vinden /creëren van de oplossing voor alles, zelfs “het onmogelijke”, door gebruik te maken van alles wat tot je beschikking is, in termen van materialen, vaardigheden en kennis.

Deze wijsheid ontstak mijn passie voor het vinden/creëren van de meest inspirerende oplossingen, dat wat ik noem SOULUTIONS. Soulutions leren mij al mijn hele leven dat de sleutel om – “het is onmogelijk” – te transformeren in – “Ik maak het mogelijk!” – binnen in elk individu ligt. Mijn grootste successen van 2 decennia werkzaam zijn in de medische wereld laten zien, hoe cruciaal het is dat klanten hun mindset veranderen. Hun symptomen ZIJN namelijk de sleutel tot het herwinnen van de gezondheid op elk niveau, zij het sociaal, financieel, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, etc.etc.

In plaats van deze symptomen te onderdrukken zouden symptomen juist gecomplimenteerd moeten worden.

About Yuri Abrahams:

Growing up in Surinam (South America) it was mostly my father who taught me, that the key to create/find a solution for everything, even for the “impossible”, is SAPIENCE.

This lies in using all which is at your disposal, in means of materials, skills and knowledge. Applying wisdom ignited my passion for finding/creating the most inspiring solutions, I now call SOULUTIONS. Soulutions in life have taught me, that the key to turn “it is impossible” into “I’m possible!”, lies within each individual. My greatest successes in 2 decades of working in the medical field show it is crucial clients need to change their mindset.

Their symptoms ARE actually the key to regaining health on any level, be it social, financial, physical, mental, emotional, spiritual, etc.etc.”

Rather than suppressing these symptoms, Symptoms should actually get complimented on!